สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

 

 

 

สวนนกชัยนาท 

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ที่๔ ตำบลเขาท่าพระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๖ บนพื้นที่ ๒๔๘ ไร่ ๑๓ ตารางวา สวนนกชัยนาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์นก ตั้งแต่ในสมัยนายกุศล ศานติธรรมดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสวนนกชัยนาท ได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันในสวนนกมีกรงนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียครอบคลุมพื้นที่ ๒๖ ไร่ โดยปล่อยให้นกชนิดต่างๆ อยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ภายในสวนนกยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้ผู้เข้าชมสวนนกดังนี้

อาคารศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว เป็นแหล่งให้ข้อมูลการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว โดยได้จัดนิทรรศการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจาก ๘ อำเภอ ของจังหวัดชัยนาท โดยให้นักท่องเที่ยวได้ชมวีดีทัศน์บนเรือเพื่อบรรยากาศสมจริง นักท่องเที่ยวสามารถค้นคว้าหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทได้อย่างครบวงจรจากที่นี้

สวนนกชัยนาทเปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท (ค่าเข้าดังกล่าวสามารถเข้าชมได้ทุกอาคารในสวนนก) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สวนนกชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๒๔ หรือที่ อบจ.ชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ การเดินทาง สวนนกชัยนาท ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข ๑ ) ก่อนถึงตัวเมือง ๔ กิโลเมตร ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถึงสี่แยกถนนสายเอเชีย ช่วงชัยนาท – ตาคลี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ประมาณ ๗ กิโลเมตร สวนนกชัยนาท อยู่ทางขวามือ

 

 

อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

 อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ชมนิทรรศการวิถีประมงไทย เรือจำลองลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อาคารแสดงพันธ์ปลาฯ เป็นแหล่งรวบรวมปลาน้ำจืดพันธ์ต่างๆ มากกว่า ๙๐ ชนิด ปลาหายาก/สูญพันธุ์ ปลาเศรษฐกิจ ปลาอันตราย เช่น ปลาเสือตอ ปลาตองลาย ปลาเสือสุมาตรา ปลากดหิน เป็นต้น นักท่องเที่ยวจะตื่นตาในอุโมงค์แก้วพบกับปลาน้ำจืดสายพันธ์ยักษ์ ปลาบึกที่ได้ชื่อว่า “ฉลามน้ำจืด” อาคารพันธุ์ปลาเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

 

 

 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง

เกิดขึ้นเพราะต้องการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำพระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ซึ่งท่านได้รับการยกย่องจาก ประชาคมดาราศาสตร์ในระดับสากลว่า “King of Siam Eclipse” ด้วยการกล่าวถึงสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๑ มาจัดนิทรรศการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สถานที่นี้มีห้องฉายดาวจุ ๔๐ ที่นั่ง ไว้ให้บริการ เปิดให้เข้าชมวันละ ๖ รอบ เวลา ๐๙.๐๐, ๑๐.๐๐, ๑๑.๐๐, ๑๓.๐๐, ๑๔.๐๐ และ ๑๕.๐๐ น.

 

อาคารศูนย์ OTOP 
อาคารศูนย์ OTOP เป็นแหล่งแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดาว ของชุมชนในจังหวัดชัยนาท ให้เลือกเป็นของฝากและของที่ระลึกจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวชัยนาท

 

วัดธรรมามูลวรวิหาร 

วัดธรรมามูลวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท สันนิษฐานว่าพระมหาธรรมราชากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยทรงสร้างวัดนี้ขึ้นในปี พ.ศ.๒๑๒๐ และได้มีการบูรณะในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูลริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดธรรมามูลถือว่าเป็นน้ำศักดิ์นำไปใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ คือพระพุทธรูปทองสำริด ประทับยืนปางห้ามญาติอันมีนามว่า หลวงพ่อธรรมจักร

หลวงพ่อธรรมจักร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเชิงเขา วัดธรรมามูลวรวิหาร เป็นศิลปะประยุกต์ช่างสมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับสมัยอยุธยา มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประทับยืนบนฐานดอกบัว พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ สูงประมาณ ๔.๕๐ เมตร กลางฝ่าพระหัตถ์มีรอย“ธรรมจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๒นิ้ว” 

 

 

ประเพณีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร

พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ จัดขึ้นในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม๒๕๕๙ ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ชมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุทางเรือ จากหน้าหน้าเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ไปถึง วัดบรมธาตุวรวิหาร ประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เป็นการสักการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ รวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคี และเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนให้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น โดยถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวชัยนาท เชื่อว่า หากทำการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์จะมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลกับตนเอง

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยถือกันว่าน้ำหน้าวัดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่ง และภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ มีอายุกว่า ๗๐๐ ปี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท โทร. ๐๕๖-๔๑๕๗๕

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เดิมมีนามว่า “วัดพระธาตุ” และมีนามเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดหัวเมือง” สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจอยู่แถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ น้ำหน้าวัดบรมธาตุถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่ง วัดพระบรมธาตุวรวิหารโบราณสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญดังนี้

เจดีย์พระบรมธาตุ องค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครสร้างมีแต่ตำนานกล่าวกันต่อๆมา ว่าองค์พระเจดีย์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกษัตริย์แห่งอินเดีย ได้ให้พระสงฆ์มาเผยแผ่พระศาสนายังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วยโยได้ผ่านมาทางสุวรรณภูมิ

พระวิหารเก้าห้อง สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับเจดีย์พระบรมธาตุ ภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ อายุ ๗๐๐ กว่าปี และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘

พระอุโบสถ ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ลงรักปิดทองปางมารวิชัย
หลวงพ่อเพชรจำลอง (องค์เดิมพระมหาธรรมราชาลิไท สร้างไถ่เมืองชัยนาทคืนจากพระเจ้าอู่ทอง ขณะนี้กรมศิลปากรนำรักษาไว้) หลวงพ่อเพชรจำลองอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

การเดินทาง วัดบรมธาตุอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ ๔ กิโลเมตร จากอำเภอเมืองชัยนาทใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ จนถึงสี่แยกตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ เลี้ยวซ้ายประมาณ ๑ กิโลเมตร หรือ รถ โดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ – วัดสิงห์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๒ ๖๔๑๖, ๐๘ ๙๙๐๖ ๘๑๐๓

 

ที่มา : http://tatsuphan.net/Cwatthammamool.html

 

 

 

Visitors: 18,918